Persdag start Nederlands mosselseizoen

Elk jaar kent de mossel van Nederlandse bodem een openingsmoment. Hiervoor wordt een “persdag “ georganiseerd door het Nederlands mosselbureau. Op deze dag zijn aanwezig mosselkwekers, sector vertegenwoordigers, handel en Nederlandstalige en Franstalige pers.  Pers met diverse achtergronden; vakbladen , radio en tv, tijdschriften, social media. Het begeleiden van de Franstalige pers en het daarbij beantwoorden van de vragen en het geven van interviews.