Meekrapplant

De teelt bevond zich met name in Zeeland en de Zuid Hollandse eilanden , vanwege de grondsoort (goed bemeste kleigronden) en een gunstige ligging ten opzichte van de handelsroutes. Van september tot november worden de wortels van de planten gedolven (een zwaar karwei dat plaatsvond na de graanoogst en de dijkherstel). De meekrapindustrie kende een bloei in de periode van 1820 en 1860. Met de komst van de synthetische kleurstof vanuit Duitsland in ca 1890 was de intensieve teelt van meekrap niet meer interessant genoeg en is deze nagenoeg verdwenen. Sinds een aantal jaren wordt er weer op kleine schaal meekrap geteeld.